Typy  V  i  L

 

Typ  VZakład  Produkcji  Opakowań  i  Kątowników  Tekturowych        " MONA"

  Minimalna długość kątownika 25 mm

  Maksymalna długość kątownika 12 metrów

  Szerokość ramienia od 25 - 100 mm

  Maksymalna szerokość obydwóch ramion 200 mm

  Grubość kątownika od 1 - 10 mm

Typ  L

 

  Minimalna długość kątownika 25 mm,

  Maksymalna długość kątownika 12 metrów,

  Maksymalna szerokość obydwóch ramion 200 mm,

  Minimalna szerokość ramienia 25 mm,

  Grubość kątownika od 1 - 10 mm. 

 

Wymiary kątowników (długość, grubość, szerokość ramion) dostosowujemy do potrzeb klienta