CERTYFIKATY
 

 

                                                    atest  higieniczny  PZHZakład  Produkcji  Opakowań  i  Kątowników  Tekturowych        " MONA"

     Certyfikat nr PP/16/2/06, przydatność do ponownego przetwórstwa

 Produkujemy kątowniki tekturowe ochronne

Typ V i L